Ga naar de inhoud

Alliander gaat partnerschap aan met kabelleverancier TKF

Alliander, het moederbedrijf van Qirion, tekent een raamovereenkomst met Twentsche Kabelfabriek (TKF). Zij gaan de komende jaren ervoor zorgen dat er voldoende 50 kV kabels worden geleverd voor onze projecten. Door deze overeenkomst wordt de doorlooptijd van leveringen korter, waardoor projecten die bijdragen aan de energietransitie sneller kunnen beginnen. Qirion kan met dit nieuwe partnerschap sneller werkzaamheden uitvoeren.

De verandering van vraag en aanbod van energie zorgt dat het druk is op ons elektriciteitsnet. 1 op de 3 straten in Nederland gaat in de komende jaren open om ons net klaar te maken voor de toekomst. We staan voor een uitdaging om alle werkzaamheden op tijd en conform de hoge kwaliteitseisen die we stellen uit te voeren. Dit allemaal om onze klanten nu en in de toekomst te kunnen blijven voorzien van elektriciteit.

Zijn er wel genoeg kabels?

De vraag naar elektriciteit neemt in rap tempo toe. Liander heeft de komende jaren een enorme hoeveelheid werk te realiseren. Wij breiden de elektriciteitsnetwerken flink uit om vandaag en morgen aan de grote energievraag te voldoen. Dit zorgt soms voor materiaalschaarste en daarmee lange doorlooptijden voor projecten. Hoe komen we aan genoeg kabels om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren?

De zoektocht naar een partner

Liander en Qirion hebben samen een aanbesteding voor 50 kV kabelsystemen gedaan. Er is gezocht naar een raamcontractant voor meerdere jaren. De overeenkomst gaat over de levering en montage van materialen van 50 kV kabelsystemen. Daarnaast is het van belang dat de nieuwe leverancier de kabels op duurzame wijze produceert. Dit is dan ook opgenomen als selectiecriteria in het bestek.

Het contract is gegund aan de Twentsche Kabelfabriek, oftewel TKF. Zij gaan vanaf 2023  zorgen dat er voldoende 50 kV kabels zijn voor de projecten van Liander.

Versnellen in de energietransitie

Door de raamovereenkomst kan er vroegtijdig afstemming gezocht worden met TKF, waardoor de doorlooptijd van leveringen korter wordt en het project beter te plannen wordt en sneller kan beginnen. Belangrijke aspecten die Liander en Qirion helpen te versnellen in de energietransitie.

Succesvol toegepast

De eerste levering van 50 kV kabels onder een nieuwe raamovereenkomst tussen Alliander en TKF is een feit. Op 20 september zijn de eerste kabels succesvol getest en in bedrijf genomen op een project van Liander. Qirion voert deze werkzaamheden uit voor Liander en maakt gebruik van een nieuwe partnerschap met TKF.