Ga naar de inhoud

Bouw nieuw elektriciteitsstation Zuidplaspolder bij Zevenhuizen gestart

In Zevenhuizen werkt Qirion aan de bouw van een nieuw elektriciteitsstation in de Zuidplaspolder voor de netbeheerders TenneT, Stedin en Liander. Als de werkzaamheden eind 2025 zijn afgerond, zorgt dit voor een aanzienlijke vergroting van de transportcapaciteit van elektriciteit in de regio. In Zevenhuizen, Waddinxveen, Boskoop, Moerkapelle en Hazerswoude-dorp kunnen bedrijven worden aangesloten die nu op de wachtlijst staan als gevolg van de congestie op het elektriciteitsnet en wordt ruimte gecreëerd voor meer nieuwbouw in de regio.

Door met een grote hamer symbolisch de eerste paal in de grond te slaan, gaven de netbeheerders en de gemeente Zuidplas officieel het startsein voor de bouw van het nieuwe elektriciteitsstation. Frank Wester (TenneT), Monique Hoogwijk (Liander) en Maarten Bijl (Stedin) vertegenwoordigden de netbeheerders. Namens de gemeente Zuidplas waren wethouders Wybe Zijlstra en Jan Willem Schuurman aanwezig.

Belang voor de regio

Wethouder Schuurman benadrukt het belang van het nieuwe station: ‘Voldoende stroomcapaciteit is een vereiste voor het goed functioneren van bedrijven en daarmee voor het behoud en het stimuleren van onze economie en de ontwikkeling van onze regio. Ondernemers die nu op de wachtlijst staan, kunnen straks worden voorzien van een aansluiting of van extra capaciteit. Maar de uitbreiding van het stroomnet is ook een vereiste om gebiedsontwikkelingen in de regio straks van stroom te kunnen voorzien, zoals de 8.000 woningen in het Vijfde Dorp en het bedrijventerrein Dryport Zuidplas.’

Energietransitie mogelijk maken

Ook wethouder Zijlstra is verheugd dat de bouw nu is gestart: ‘De komst van het elektriciteitsstation is noodzakelijk om de energietransitie mogelijk te maken zodat we woningen, bedrijven en het dagelijks leven verder kunnen verduurzamen. We zien al een enorme toename van zonnepanelen, elektrische warmtepompen en elektrische voertuigen. Zo creëren we een duurzame leefomgeving, die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Zo draagt dit ook bij aan de gezondheid en het welzijn van de bewoners van deze regio.’

Transformatoren

Op het terrein van het elektriciteitsstation Zuidplaspolder komen meerdere transformatoren te staan. Voor Liander worden 3 transformatoren van 80 megavoltampère (MVA) in bedrijf genomen en 1 als backup, Stedin neemt 2 transformatoren van 90 MVA in bedrijf en 1 als backup. Zo blijft in geval van storing of onderhoud de levering van elektriciteit gegarandeerd. TenneT bouwt op het terrein een zogeheten schakeltuin, nodig om hoogspanningslijnen en componenten op het station aan of af te schakelen De totale oppervlakte van het terrein van het nieuwe station is ongeveer 7 hectare (67.000 m2).

Inpassing in het landschap

Bij het ontwerp van het station is er veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing en het vergroten van de biodiversiteit. Zo worden de gebouwen afgewerkt met groene stenen in vier verschillende tinten, aansluitend bij de landelijke omgeving. Na de bouwfase wordt het terrein ingericht met natuurlijke oevers en rietbeplanting en komt er een kruidenrijk grasveld, nestkasten voor torenvalken en uilen en een strook voor insecten. Dit om de biodiversiteit rond het station te versterken.

Terrein opgehoogd

Voor de bouw van het nieuwe station is het terrein 2,5 meter opgehoogd. In augustus 2022 is van de gelegenheid gebruik gemaakt om voor de omgeving tijdelijk een enorme zandspeelplaats te maken. Veel omwonenden hebben hier toen gebruik van gemaakt. Het zand heeft hierna bijna een jaar moeten inklinken, voordat afgelopen zomer het terrein bouwrijp kon worden gemaakt en de bouw kon worden gestart. De werkzaamheden op het terrein duren tot medio 2025. Na een testperiode wordt het nieuwe elektriciteitsstation naar verwachting eind 2025 in gebruik genomen.

Klik hier voor meer informatie over het project.