Ga naar de inhoud

Een afstudeerproef in het Hoogspanningslab

Na een aantal jaren in de elektrotechniek besloot Levent Yazici zich te verdiepen in energietechniek. Hij studeert Elektrotechniek aan de Hogeschool InHolland in Alkmaar, en koos ervoor zijn afstudeerstage uit te voeren bij Energy Consulting. Vol enthousiasme vertelt hij in onderstaande vlog en artikel over zijn onderzoek en zijn ervaring met afstuderen bij Qirion. 

 

Bekijk hieronder de vlog die Levent maakte.

 

 

 

Een afstudeerproef in het Hoogspanningslab

“Het was best even wennen in de energietechniek, waar ik vooral grote bedrijven tegenkom zoals netbeheerders. In de elektronica werk je veelal in een klein team en vervult iedereen meerdere rollen. Bij Qirion zijn de taken verdeeld over meer mensen, waardoor ik de ruimte heb om me volledig op een ontwerp te focussen. Ik krijg hier alle ruimte om mijn creativiteit tot leven te brengen, daar ben ik zeer tevreden over,” steekt Levent enthousiast van wal.  

Zijn onderzoeksonderwerp is de belastbaarheid van stroomtransformatoren. Omdat het huidige elektriciteitsnetwerk vol raakt wordt voor de verschillende netcomponenten onderzocht in welke mate ‘reservecapaciteit’ aanwezig is. “Dit gebeurt nu nog door te kijken naar hoeveel stroom er maximaal door de component mag stromen en niet door te kijken naar mogelijkheden binnen de thermische grenzen. Ik zoek naar het antwoord op de vraag: Wat is de statische en dynamische belastbaarheid van een stroomtransformator binnen de thermische grenzen?”  

Na een uitgebreid plan van aanpak is Levent gestart met het doen van een literatuurstudie. Hierop volgde het gesprek met zowel interne als externe kennisdragers om de juiste verbinding te kunnen leggen tussen de theorie en praktijk. “Dit heeft me in staat gesteld de normen voor stroomtransformatoren om op de juiste wijze te interpreteren en de gedefinieerde vragen binnen de scope te beantwoorden. Hierna kon ik starten met het maken van een schematisch ontwerp voor een testopstelling, om de stroomtransformatoren daadwerkelijk te kunnen testen.” 

Hij vervolgt: “Om mijn schematisch ontwerp uit te kunnen voeren in de praktijk heb ik een testplan geschreven. Hierin stond mijn doel, welke testapparatuur nodig was, wat de testprocedure is en het belangrijkste: hoe ik veilig kan werken. Mijn proefleider Nick de Lange heeft dit bekeken en voegde verdere veiligheidsmaatregelen toe aan mijn testplan om alle mogelijke risico’s af te dekken. Na goedkeuring van het testplan mocht ik de testopstelling bouwen in het hoogspanningslab zoals je die in de vlog kunt zien.” 

Inmiddels is de testopstelling weer afgebroken en kan Levent aan de slag met analyse van de meetresultaten. “Mijn eerste indruk zegt dat er ruimte is voor een hogere belasting dan nominaal, omdat de metingen laten zien dat we in het lage gebied van de thermische grenzen zitten. Zodra ik klaar ben met de analyse kan ik de conclusie écht trekken. Die kan vervolgens gebruikt worden om de juiste keuzes te maken bij netcongesties, vanuit het perspectief van de stroomtransformator.”