Ga naar de inhoud

Qirion onderzoekt, ontwerpt, bouwt en onderhoudt de kabel- en lijnenverbindingen in het hoogspanningsnet van Liander en TenneT en van klanten in het vrije domein.

Marion helpt

Kabels

Alleen al in het hoogspanningsnet van Nederland ligt een paarhonderdduizend kilometer kabels onder de grond. Onze landelijke unit Hoogspanningskabels ontwerpt, realiseert en beheert hoogspanningskabelverbindingen. De kabels die wij leggen verbinden verdeelstations van Liander en TenneT door heel Nederland met elkaar. Daarnaast leggen we kabels naar grote klanten in het zogenaamde ‘vrije domein’. Dit zijn bijvoorbeeld elektriciteitscentrales en datacentra.  

Wij zijn gespecialiseerd in

 • Haalbaarheidsstudies 
 • Ontwerp (civiel- en elektrotechnisch) en engineering  
 • Realisatie en projectmanagement  
 • Omgevingsmanagement, risicobeheersing en contractmanagement  
 • Beheer en inspecties  
 • Veiligheids- en kwaliteitstoezicht  

Kijk mee op onze projecten via de Qirion projectvlog!

Lijnen

Kijk naar een hoogspanningsmast en je kunt niet om de lijnen leen. De lijnen verbinden verdeelstations met elkaar. Qirion is specialist op het gebied van hoogspanningslijnen wanneer het gaat om onderhoud, nieuwbouw, beheer en het bedenken van slimme oplossingen.

Wij zijn gespecialiseerd in

 • Haalbaarheidsstudies  
 • Ontwerp en engineering  
 • Inspecties  
 • Veiligheid- en Kwaliteit toezicht  
 • Montagewerkzaamheden: bouwen en opleveren  
 • Amoveren (demontage en afvoer) van bestaande hoogspanningslijnen  
Hoe werkt dat dan?

Er zijn niet veel andere partijen in Nederland die specialist zijn op het gebied van engineering en de technische realisatie van hoogspanningslijnen. Om tot te beste en meest duurzame oplossingen te komen voor onze opdrachtgever verrichten we haalbaarheidsstudies.  

Na uitvoering van zo’n haalbaarheidsstudie vervult ons realisatieteam een cruciale rol bij de technische totstandkoming van onze projecten. Dit team zorgt ervoor dat het bovengrondse hoogspanningsnet naar wens wordt aangelegd én onderhouden. Hierbij werken we samen met gekwalificeerde partners. Uitdagingen op technisch gebied vragen om focus op de uitvoeringswijze, omgevingsmanagement en op projectbeheersing van tijd, geld en de daaraan gekoppelde risico’s.  

Omdat Qirion jarenlang ervaring heeft kunnen wij de koppeling tussen ontwerp en uitvoering goed maken. We begeleiden het hele proces van vraag, ontwerp, uitvoering en het onderhoud van de hoogspanningslijn.  

Marion helpt