Ga naar de inhoud

Nieuwe duurzame oplossingen bij uitbreiding 110/20kV onderstation Oudehaske

Afgelopen zomer begon Qirion aan de uitbreiding van het 110/20kV onderstation in het Friese Oudehaske. Het bestaande station is één van de grootste stations in de provincie, dat naar verwachting eind ’23 af is. Duurzaam bouwen is een belangrijk thema voor ons en onze klanten Liander en TenneT. En daar wordt in dit project op vernieuwende wijze gehoor aan gegeven. 

 

Duurzaamheid vraagt om creativiteit 

Wessel Landman is sitemanager bij Qirion en houdt zich in de regio Friesland Noordoostpolder (FNOP) bezig met de energietransitie en de daar bijhorende uitbreiding van hoogspanningsstations. Wessel: “Net als andere partijen zijn ook wij in Friesland druk bezig met verduurzamen. Dat betekent dat we bij al onze processen kijken hoe we kosten efficiënt en toekomstbestendig kunnen bouwen.” Zo bekijkt wessel de mogelijkheid om een stroomtekort bij een projectlocatie in Bolsward op te lossen door een windmolen te plaatsen voorzien van accupakket. In plaats van te bouwen met een aggregaat op diesel. “Maar het brengt uitdagingen met zich mee, want we merken dat de markt nog niet zo veel te bieden heeft en we dus zelf op zoek moeten. Het vraagt om creativiteit en samenwerking met partners die onze visie delen.” 

  

Een aannemer met visie 

Zo’n partner vond Qirion voor station Oudehaske in bouwkundig aannemer Jorritsma Bouw. Jorritsma Bouw voert het bouwkundige werk uit voor de aan te bouwen onderdelen en kwam met een duurzame variant voor de bekisting van de bouw. “De bekisting is in feite de mal waar beton in gaat voor de wanden van een gebouw. Normaliter zijn dat metalen, zware bekistingsplaten die worden geplaatst met een kraan en gestut met hout. Die platen zijn zwaar, het verplaatsen daarvan brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Het hout waarmee ze stutten wordt na gebruik weggegooid. Zonde,” legt Wessel uit.  

 

Het DUO bekistingssysteem

DUO bekistingssysteem 

Wat nu wordt gebruikt is een bekisting die handmatig verplaatst kan worden én kan worden hergebruikt. “Daarmee is er niet langer sprake van afval, kunnen we veiliger werken én een stuk makkelijker werken,” zegt Wessel. Het bekistingssysteem dat wordt gebruikt heet DUO en bestaat uit polymeer, een duurzame kunststofvariant die 100% recyclebaar is. Maar het materiaal is niet het enige wat innovatief is aan DUO. Het is het hele concept. “Je kunt met een minimaal aantal systeemonderdelen wanden, kolommen en vloeren bekisten. Dat vermindert de investeringskosten aanzienlijk. Tel daarbij op dat dit type bekisting veel veiliger werkt dan de oude en meest gebruikte bekistingen en je snapt: wij zijn enthousiast.” 

 

Wessel is blij dat aannemer Jorritsma Bouw zelf met deze duurzame oplossing kwam. “We zien dat we in onze regio de eersten zijn die dit gebruiken. Qirion wil andere partijen graag inspireren dit ook toe te passen, door in onze bestekbeschrijvingen dergelijke bekistingen en andere duurzame aspecten op te nemen als zachte eis. Want alleen samen kunnen we het verschil daadwerkelijk maken.”