Ga naar de inhoud

Hoogspanningslaboratorium en -diagnostiek

Het Qirion hoogspanningslab is de testfaciliteit binnen Qirion voor het keuren, testen en het uitvoeren van onderzoek aan alle voorkomende hoogspanningscomponenten (of assets) die staan opgesteld in transport en distributie. 

Qirion beschikt over twee vaste testlabs en een mobiel hoogspanningstestlab. De tests en keuringen die in en door het lab kunnen worden uitgevoerd bieden zekerheid bij inbedrijfstelling (Site Acceptance Test), na reparatie en tijdens storingen. Het lab biedt ook mogelijkheden voor het uitvoeren van innovatie-onderzoek, certificering en periodieke keuring en testen.

De labs worden vanaf begin jaren tachtig gebruikt maar zijn recent voorzien van nieuwe testtransformatoren, generatoren en meetapparatuur. Er zijn ook klimaatkamers beschikbaar om te testen bij hoge temperaturen.

Alle onderzoeken en tests kunnen worden uitgevoerd in één van de twee labs in Duiven of Amsterdam en op elke gewenste locatie met de mobiele test unit voor het testen van (o.a.) vermogenstransformatoren.

Testmogelijkheden per component

Klik op onderstaande componenten om meer te weten te komen over onze testmogelijkheden

Testmogelijkheden per diagnose

Klik op onderstaande diagnoses om meer te weten te komen over onze testmogelijkheden

 • Ontladingsmetingen
 • Tangens deltametingen
 • UHF en TEV ontladingsmetingen
 • DAC (Damped AC)
 • Kabel beproeving
 • Transformator beproeving
 • GIS beproeving
 • Regelschakelaar diagnostiek
 • Dynamische weerstandsmeting
 • Wikkelingsweerstandmeting
 • Ratiometing
 • VS-testen en beproevingen
 • First shot meting (Camlin)
 • Nullast meting
 • Geïnduceerde spanningsproef
 • Aangelegde proef spanning
 • IDAX
 • Polarization Index (PI)

Ontwikkeling, keuring en certificering

 • Spanningtesters
 • Hulpmiddelen
 • Aardstokken
 • Aardgarnituren
 • Aanpassingen en modificaties
 • Klimaatkamer

Diensten

 • Training en opleiding
 • Consulting en advies
 • Schade- en storingsonderzoek
 • Afnamekeuring (FAT)
 • Site Acceptance Test (SAT)
 • HS-laboratorium Duiven
 • HS-laboratorium Velsen
 • Mobiele test unit/ mobile hoogspanningslab