Ga naar de inhoud

Overbelasting van schakelinstallaties biedt mogelijk ruimte voor extra netcapaciteit 

Een schakelinstallatie overbelasten om op die manier meer netcapaciteit te creëren. Zo op het eerste oog lijkt dat wat vreemd. Toch kan dit zinvol zijn, blijkt uit een verwarmingsproef op een 10kV COQ-installatie. Lars Ebbers, engineer bij het team Vermogensschakelaars legt uit hoe dit zit. 

“De aanleiding voor deze test was dat we het netwerk optimaal willen benutten. We willen zorgen dat de ruimte die er nog in de installatie zit ook gebruikt kan worden. Dat is bijvoorbeeld op piekmomenten heel handig, wanneer wij massaal thuiskomen uit ons werk en willen gaan koken, onze auto aan de laadpaal zetten etc. Door de installatie iets hoger te belasten kunnen we die piekmomenten opvangen. De vraag was echter: kunnen de componenten in de installatie dat aan? 

Verwarmingsproef
Dat hebben we onderzocht met een verwarmingsproef (een temperature rise), die we uitvoerden op een 10kV olie-gevulde COQ-installatie, afkomstig is van onderstation Ijpolder. Wat we tijdens zo’n test doen is de installatie overbelasten met stroom op een lagere spanning. Vervolgens meten we de temperatuur van de contactsystemen, geleiders, overgangen en de omgevingstemperatuur om te checken of dit binnen de gestelde eisen van het materiaal en norm valt. In andere woorden we bepalen de opwarmcurve en de afkoelcurve en de maximale temperatuur bij nominale belasting en overbelasting.”  

Voor de technici onder ons noemt Lars nog wat details. “Er is een afgaand veld beproefd op 400A (100%) en 480A (120%) en zelfs 560A (140%). Daarnaast is een transformatorveld beproefd op nominale stroom van 1200A en overbelast op 1500A. Om de temperaturen te meten van de installatie zijn er bijna 40 thermokoppels op de contacten en overgangen van de primaire geleiders aangebracht. 

Opstelling van de proef

Proef geslaagd!
De gehele opwarming van de COQ duurde 24 uur. ’s Nachts zijn we doorgegaan, we hebben de beproevingshal uiteindelijk 5 graden opgewarmd! Er is veel waardevolle informatie opgehaald tijdens de proeven en na analyse wordt dit gebruikt in modellen om de installaties beter te benutten. 

Inmiddels zijn de luchtgeïsoleerde 24kV Xiria en de ABB SafePlus ook getest op overbelasting. De komende weken volgen twee Magnefix installaties. Hierna gaan onze collega’s van Energy consulting in samenwerking met Liander Assetmanagement (de klant) bepalen of deze methodiek daadwerkelijk ingezet wordt.