Ga naar de inhoud

Qirion wint tender Vattenfall: onderhoudscontract voor zes windmolenparken getekend

Het volledige onderhoud aan hoogspanningsinstallaties bij zes windmolenparken van Vattenfall, gedurende de komende zes jaar. Dat is in een notendop wat is vastgelegd in het contract dat beide partijen op 10 mei j.l. ondertekenden en waar Qirion trots op is.  

“We zijn al een klein jaar bezig met deze tender,” licht projectmanager Arjan de Haan toe. Samen met collega’s Timothy Lalihatu, Dominique Groen en Raymond Piket werkte hij het voorstel van A tot Z uit. “Begin 2022 benaderde Vattenfall ons met de vraag of wij deel wilden nemen aan een tender voor On shore substations, de onderstations van windmolenparken. Eerder hebben we dat gedaan voor één specifiek park van ze, nu ging het om meerdere windmolenparken.” 

Intensief traject

Na een pré kwalificatieronde mocht Qirion officieel meedoen aan de tender, die we uiteindelijk in concurrentie konden aanbieden. “Het was hard werken en een intensief traject,” vult Timothy aan. Hij heeft zich volledig gefocust op alle calculaties. “We zijn met een positief kritische blik door alle documenten en de Assetlist gegaan. Hebben enorm veel vragen gesteld en daarmee de scope verduidelijkt. Per asset heb ik bijvoorbeeld gekeken welk onderhoud nodig is en vervolgens met engineers van de verschillende disciplines binnen Qirion berekend hoeveel uren, materiaal e.d. er nodig zijn. Uiteindelijk is hier de definitieve calculatie uitgekomen met een specifiek overzicht van wat er aan onderhoud nodig is.”

Uitbreiding 

Dat de heren zoveel tijd en energie hebben gestoken in deze tender is niet voor niets. De relatie met Vattenfall gaat al vele jaren terug maar er was geen sprake van continue samenwerking. Arjan: “We weten elkaar altijd goed te vinden bij storingen en we hebben het onderhoud aan een van de onderstations – bij het windmolenpark in Zeewolde – vijf jaar lang gedaan. Het is mooi dat we dit nu kunnen uitbreiden en continueren. De windmolenparken zijn relatief nieuw en waren lange tijd nog niet onderhoud behoevend. Nu is dat wel zo en Vattenfall heeft ervoor gekozen om dit aan te besteden. Door goed onderhoud te plegen kunnen zij het maximale uit de parken halen.” 

Wat Qirion precies gaat doen? “We gaan alle assets, zoals de vermogensschakelaars, transformatoren, UPS installaties en accu’s, beveiligingen onderhouden. In een enkel geval verzorgen we ook het tuinonderhoud,” aldus Arjan. “Daarnaast heeft Dominique een Technical Proposal geschreven, waarin we voorstellen hebben gedaan hoe we het onderhoud nog nader kunnen optimaliseren. Hier willen we in de komende periode nog vorm aan geven zodat we Vattenfall kunnen helpen de betrouwbaarheid te verbeteren en de kosten te reduceren.” 

Betrouwbare partner

Qirion is trots op deze samenwerking omdat het precies past binnen ons werkgebied. Arjan: “Kijk je naar de scope van de overeenkomst dan zie je de pijlers terug waarop Qirion is gebouwd: beheer en onderhoud aan hoogspanningsinstallaties. Na al die jaren dat we warme contacten hebben onderhouden weet Vattenfall dat we betrouwbaar, flexibel en concurrerend in prijs zijn. Ze weten wie we zijn en wat we kunnen.” 

Na het onderteken van de contracten volgt nu de fase van inrichten en concretiseren van het onderhoud in overleg met Vattenfall. “We kijken er naar uit om de samenwerking écht van start te laten gaan.”