Ga naar de inhoud

Station Boskoop: toekomstbestendig gebouwd

Zeven jaar. Dat is de gemiddelde doorlooptijd voor het ontwerpen en bouwen van een nieuw verdeelstation. Maar niet in Boskoop. Hier bouwde Qirion in opdracht van Liander in drie jaar tijd een uniek onderstation. Uniek, omdat dit station een van de eerste exemplaren is dat is gebouwd volgens de principes van het ‘modulair bouwen’ én omdat het onderstation de eerste jaren als regelstation wordt gebruikt.  

  

De aanleiding voor de bouw van dit station is de forse toename van de capaciteitsbehoefte voor zowel levering als teruglevering van stroom. Dit leidde tot de vraag naar meer vermogen dan het bestaande aansluitingsstation de regio kon leveren. Opdrachtgever Liander was al in het bezit van een onbebouwd perceel op een bedrijventerrein in Hazerswoude-Dorp. Zij stelde Qirion de vraag: hoe kan men van het bestaande perceel het beste gebruik maken om het knelpunt in het net op te lossen?  

  

Modulair bouwen 

Om de vraag te kunnen beantwoorden is het project gestart met een studie. Hierbij zijn een aantal alternatieven uitgewerkt en is onderzocht wat de impact van het project op de omgeving is. Het doel was een oplossing te bedenken die toekomstbestendig is en waarbij componenten opnieuw ingezet kunnen worden.   

Na deze studie volgde een basisontwerp voor het nieuw te bouwen station. Bij de start van het ontwerpproces is een 3D-model opgezet zodat onderlinge samenhang goed te zien is. Het grote voordeel van 3D is dat het al vroeg in het project inzicht geeft in mogelijke knelpunten. Die konden we voorkomen, waardoor een soepele doorlooptijd in het detailontwerp mogelijk werd. 

Voor het ontwerp van dit station is gebruik gemaakt van het concept ‘modulair bouwen’. Modulaire bouwstenen zijn te zien als een vastgestelde set die bestaat uit beleid, standaarden en werkinstructies waarbij primaire, secundaire en bouwkundige aspecten zijn geïntegreerd. Door deze bouwstenen te gebruiken hoeven we niet voor ieder project een nieuw maatwerk ontwerp te maken. Hierdoor is Qirion in staat de productie te versnellen en kwaliteit te beter te borgen.   

 

Onderstation is regelstation 

Uniek aan dit station is dat het gefaseerd is opgebouwd en dat het uiteindelijke onderstation in eerste instantie een regelstation is. In de eerste fase plaatsten we twee intelligente middenspanningsstations, zodat we op korte termijn aan de klantvraag konden voldoen.  

In fase twee is een 10/10kV 23MVA RS (regelstation) gerealiseerd in een 50/10kV 40MVA KOP gebouw (onderstation). In dit regelstation staat een regeltrafo voor tijdelijk gebruik. Dat betekent dat het station is voorbereid op de ombouw naar een 50/10kV onderstation, waarin twee nieuwe trafo’s komen zodra de ombouw gerealiseerd is. Dit vindt plaatst na realisatie van de Zuidplaspolder (>2024).    

    

Klaar voor de toekomst

Eind november ’22 zijn de intelligente middenstations verwijderd. Alle kabels zijn overgezet naar het nieuwe station, dat nu in gebruik is én nog veel plekken overheeft voor nieuwe klanten. De start van dit project was eind 2019. Dankzij het modulair bouwen is de doorlooptijd teruggebracht van zeven naar krap vier jaar.