Ga naar de inhoud

Het Qirion hoogspanningslab is de testfaciliteit voor het keuren, testen en uitvoeren van onderzoek aan alle voorkomende hoogspanningscomponenten en assets die staan opgesteld in het transport- en distributienet.  

Wij hebben alles in huis voor het (door)ontwikkelen, innoveren en beheren van nieuwe en bestaande installaties.  

Vanuit onze hoogspanningslabs onderzoeken we de isolatiekwaliteit van diverse componenten, bepalen we de restlevensduur en faciliteren we schadeonderzoek. Daarnaast verrichten we kwaliteitschecks, waarmee we mogelijke fouten blootleggen vóór ingebruikname (Site Acceptance Test). Hiermee zorgen we voor een goede doorlooptijd van onze projecten. Ook biedt het lab goede mogelijkheden voor het (door)ontwikkelen van producten. Doordat wij zelf gereedschappen en onderdelen certificeren kunnen deze in huis snel en efficiënt worden geproduceerd. Daardoor kennen projecten en storingen een snelle doorlooptijd.  

Hiermee zijn wij u van dienst

Transformatordiagnostiek

Innovatie-onderzoek & productontwikkeling

Hoogspanningstesten

Kabeldiagnostiek

Schade-onderzoek

Spanningstesters

Certificeren

Restlevensduurbepaling

Nick helpt

Training & Opleiding

Wij delen onze kennis door het trainen van technische medewerkers van bedrijven die werken met hoogspanningscomponenten. Ook werken we veel samen met opleidingsinstituten. We ontvangen graag stagiairs en afstudeerders én bieden opleidingen de mogelijkheid onderzoek te verrichten in ons lab. Voor vragen over stage en opleiding neemt u contact op net Nick de Lange.

Een afstudeerproef in ons hoogspanningslab

Elektrotechniek student Levent Yazici verricht een afstudeeronderzoek naar de belastbaarheid van stroomtransformatoren. Om zijn plan te testen bouwde hij een proefstellage in het hoogspanningslab. Hij maakte deze vlog én vertelt ons in dit artikel meer over zijn afstudeeronderoek. 

Één overeenkomst, volledige ontzorging

Qirion ontzorgt klanten met een eigen hoogspanningsinstallatie via een Dienstverlenings Overeenkomst (DVO). We adviseren u graag over passende diagnostiek en onderhoudsmethodiek, maken een plan en voeren dit uit.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met een van onze vaste aanspreekpunten: Arjan de Haan, projectmanager Vrije Markt.

Tien regelstations bouwen als een lopende trein

De omgeving meenemen in wat wij bouwen, vinden wij belangrijk. Zo’n voorbeeld is het elektriciteitsstation in Hallum. Als een soort… Meer lezen

Nieuw elektriciteitsverdeelstation Zuilichem onderdeel van complexe puzzel

Bommelerwaard is een nieuw elektriciteitsstation rijker. Deze maand is het nieuwe elektriciteitsverdeelstation Zuilichem officieel in bedrijf gegaan. Dit station is… Meer lezen

Drones hangen beschermende markeringen op voor vogels

Elk jaar raken vogels gewond of komen te overlijden, nadat ze tegen hoogspanningslijnen aan zijn gevlogen. Om dit probleem aan… Meer lezen