Ga naar de inhoud

Tien regelstations bouwen als een lopende trein

De omgeving meenemen in wat wij bouwen, vinden wij belangrijk. Zo’n voorbeeld is het elektriciteitsstation in Hallum. Als een soort cadeautje gaven onze collega’s op vrijdag 19 april een energieles aan kinderen van een basisschool in Hallum. Daarnaast kregen de kinderen een rondleiding in het stroomstation. Mede door de welwillende omgeving kon Qirion sneller bouwen. In totaal wil Qirion voor Liander tien regelstations op deze versnelde manier bouwen.

Eerste 2 stations binnen 2 jaar af

De bouw van een cluster elektriciteitsstations voor Liander in Friesland wordt door het projectteam van Qirion benaderd als een lopende trein. De locomotief loopt door maar de volgorde van de wagonnetjes (elektriciteitsstations) is onbekend. Per keer bekijkt het team welk station er goed gaat met de vergunningen en de omgeving zodat er gestart kan worden met bouwen. De trein loopt nu ruim twee jaar en de eerste twee elektriciteitsstations zijn al af. Vier zijn in realisatie en vier zijn er nog in voorbereiding.

Sneller naar realisatie
Bepaalde stappen in het ontwerpproces zijn efficiënter doorlopen. Doordat er aan de voorkant al veel tijd en aandacht aan engineering is besteed scheelt dat weer in de bouwfase. Het zogenaamde uitvoeringsontwerp dat is gemaakt voor het eerste station kan zo vertaald worden naar de andere te bouwen elektriciteitsstations. Qirion werkt voor de bouw van zes stations met dezelfde aannemer, wat de kwaliteit en de flow ten goede komt. Tevens kan er na opdracht snel over worden gegaan naar realisatie. Het projectteam is goed op elkaar is afgestemd. Vooral de rol tussen de leadengineer en omgevingsmanager is belangrijk door de nauwe samenwerking.

Cadeau aan Hallum

Hallum is een mooi voorbeeld van waar de omgeving welwillend meewerkte. Bij wijze van dank gaven zes medewerkers van Qirion daar op vrijdag 19 april een energieles. De basisschoolkinderen vonden het super interessant. Vooral het zelf schakelen in het elektriciteitsstation. Uiteraard helemaal veilig. Ze luisteren vol aandacht naar de energieles. Het viel op dat de kinderen al veel wisten over wind- en zonne-energie en energie besparen. Zoals de stekker van een oplader uit het stopcontact halen als je die niet gebruikt. Het voelde als een soort schoolreisje vertelden de kinderen aan de juf bij terugkomst.