Ga naar de inhoud

Uniek dat ik de kans kreeg om met een leverancier te sparren

 

Naam: Bianca Niekerk
Studierichting: Elektrotechniek, Industrial Power System 

“Via mijn Power Minor, georganiseerd vanuit de HAN, kwam ik tijdens een excursie in contact met Daniël Woldendorp van Qirion. Dat contact resulteerde in een mooie opdracht voor mijn afstuderen binnen Qirion.”

“Mijn afstudeeropdracht is gericht op het onderzoeken van de belastbaarheid van giethars ringkernstroomtransformatoren in de 10, 20 en 50kV netten t.b.v. beveiliging en bewaking van de keten. Dit onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een aantal proeven met ringkernstroomtransformatoren in het transformator lab in Duiven. De proeven gaan in op het elektrisch- en thermisch vermogen van de stroomtransformator, waarbij rekening gehouden moet worden met de thermische en elektrische systeemgrenzen van de stroomtransformator en er mag geen invloed zijn op de beveiligingsfunctie.”
 

Bijdrage aan kennis
“De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de kennis over de stroomtransformator en de belastingmogelijkheden.
In de media horen we steeds vaker dat het net vol zit. De vraag naar vermogen groeit sneller dan Liander in staat is haar net uit te breiden, waardoor klanten tijdelijk niet aangesloten kunnen worden. Door de sterke belastinggroei in het net, door bijvoorbeeld energieopwek door zonnepanelen en windenergie en veranderende belastingprofielen, neemt de behoefte toe om de “reservecapaciteit” van het elektriciteitsnet te benutten. Netcomponenten zijn ontworpen op een continue belasting en hoge omgevingstemperatuur, waarbij geen rekening is gehouden met een lagere omgevingstemperatuur en seizoen- en dag variaties in de belasting. Hierdoor is het mogelijk om binnen de thermische grenzen de componenten zwaarder te belasten. Met het benutten van deze reservecapaciteit kan de hele keten op basis van het belastingprofiel zwaarder worden belast met als resultaat dat er meer klanten kunnen worden aangesloten. De resultaten en bevindingen van dit onderzoek worden gebruikt in de ketenstudies waarbij gekeken wordt wat de belastingmogelijkheden van een specifieke keten zijn. Hierdoor is het mogelijk om de belasting in specifieke situaties te verhogen, waardoor er meer capaciteit gecreëerd wordt en klanten een aansluiting op het elektriciteitsnet kunnen krijgen.”

Bijdragen aan een actueel vraagstuk
“Het onderwerp van deze afstudeeropdracht is een actueel onderwerp, wat het extra interessant maakt om er aan te werken en mijn bijdrage in te leveren. Ik vond het erg interessant en uniek dat ik de kans kreeg om samen met de leverancier over dit onderwerp te kunnen sparren en kennis te delen. Deze samenwerking is van wezenlijk belang geweest voor mijn onderzoek.  Ook vond ik het persoonlijk erg gaaf en interessant om, onder begeleiding, een aantal proeven uit te voeren met de ringkernstroomtransformatoren in het hoogspanningslab. De mogelijkheid om de theorie en de praktijk terug te laten komen in mijn onderzoek, maakt dat ik er met heel veel plezier aan heb gewerkt en veel heb kunnen leren.”

“Mijn ambitie is om de komende jaren heel veel kennis op te doen over hoogspanningstechniek en alles wat daarbij komt kijken. Daarbij zou ik ook graag een bijdrage willen leveren aan het oplossen van de problemen waar we nu tegenaanlopen op het elektriciteitsnet. Er staan genoeg uitdagingen te wachten!