Ga naar de inhoud

Qirion onderzoekt, ontwerpt, bouwt en beheert verdeelstations van Liander en TenneT. Dit doen wij voor de hele levenscyclus van zo’n station: vanaf ontwerp en bouw tot en met onderhoud en beheer 

Vragen? Neem dan contact op met onze specialist

1. Onderzoek

Wij verrichten verschillende soorten onderzoek, zodat we onze klanten goed kunnen adviseren over hun nieuw te bouwen of reeds bestaande hoog- en middenspanningsinfrastructuur. Kenmerkend aan onze werkwijze is dat we altijd in multidisciplinaire teams werken en onze klant nauw betrekken. 

Diverse soorten onderzoek 

Ons onderzoek is te verdelen in planologisch en stakeholder onderzoek en technisch onderzoek. In het planologisch en stakeholder onderzoek verrichten we ruimtelijke haalbaarheidsstudies, kijken we naar planologische belemmeringen en stemmen we af met bevoegd gezag en grondeigenaren om tot een geschikte locatie te komen. Is die gevonden, dan volgt het technisch onderzoek. We voeren daarvoor uitgebreid analyse uit en adviseren de klant over de meest geschikte oplossing. 

2. Ontwerp

Wij maken ontwerpen om nieuwe hoog- en middenspannings-infrastructuur te realiseren of bestaande structuren uit te breiden of te verbeteren. Dit doen wij voor Liander én TenneT. We delen onze ontwerpfase op in een basis- en detailontwerpfase.  

 In de basisontwerpfase leggen we de uitgangspunten van het nieuwe ontwerp vast.. Zodra we dit aan de klant hebben gepresenteerd volgt een definitief ontwerp, waarbij we in 3D-modellen alle details uitwerken, de materialen inkopen en de bouwfase voorbereiden.  

Modulair Bouwen binnen Alliander

Qirion staat, net als moederbedrijf Alliander voor de grootste opgave ooit om de doelen van het klimaatakkoord te behalen. Met modulaire bouwstenen kunnen we sneller en eenvoudiger bouwen. We ontwerpen onze netten op basis van standaardconfiguraties, waardoor we tot tientallen procenten winnen ten aanzien van doorlooptijden en kosten, waardoor we flink meer werk kunnen realiseren.Lees hier meer over modulair bouwen.  
3D-modelleren

Qirion BIM-modelleurs maken 3D-modellen om tot een goed ontwerp te komen. We werken in multidisciplinaire projectteams waarbij per technische discipline een BIM-modelleur een deel van het totale ontwerp maakt. BIM-modelleurs zijn daarmee een belangrijk schakelstuk binnen het ontwerpteam van engineers.  

Onze modelleurs zijn daarbij dus niet enkel bezig met modelleren, maar denken ook mee aan optimale oplossingen.  

3. Bouwen

In navolging op het ontwerpen bouwt Qirion aan de realisatie van nieuwe of de verbetering van de bestaande infrastructuur. We hebben diverse realisatieteams in huis en maken gebruik van marktpartijen waar nodig. Het voordeel van eigen realisatieteams is  dat zij bij het ontwerpen en bouwen alle kennis, kunde en ervaring op doen om het daarna goed te gaan onderhouden en beheren.  

 

4. Beheren

Onze afdeling Terreinen & Gebouwen is expert op het gebied van beheer en onderhoud voor hoog- en middenspanningsstations. Onze expertise is terug te vinden in bouwkundige activiteiten en gebouw gebonden installaties. Denk aan activiteiten aan de gebouwen en in de schakeltuinen, zoals dakrenovaties, hang- en sluitwerk, hovenierswerk, inspecties en controles. Daarnaast werken we ook aan de zogenaamde ‘tertiaire assets’ op deze stations. Dit zijn bijvoorbeeld airco, verwarming, cameratoezicht, stationsverlichting en zonnepanelen.  

5. Onderhouden

Wij voeren al het onderhoud uit aan de TenneT en Liander verdeelstations. Daarbij hebben we storingsdiensten zodat we kunnen garanderen dat de assets 24/7 in bedrijf blijven. We voeren het onderhoud toestandsafhankelijk en datagedreven uit. Dit houdt in dat we ons onderhoud baseren op de actuele staat van de asset. Dit voorkomt dat we inspecteren en onderhouden, terwijl de conditie nog goed is.  

 

Laura helpt