Ga naar de inhoud

Vervanging 150kV-kabelverbinding Renkum – Dodewaard eerste circuit gereed

Al twee jaar stond de 150kV-kabelverbinding tussen Renkum en Dodewaard onherstelbaar in storing. Niet gek dus, dat opdrachtgever TenneT aan Qirion vroeg de zes kilometer tellende kabel te vervangen. De deadline: Kerst 2022. In een half jaar hebben onze collega’s hard gewerkt om de kabelverbinding te vervangen. Hierbij een klein verslag.

Natuurlijk ging er wel een en ander vooraf aan het half jaar werken in de grond. Al in augustus ’21 startten we met een basisontwerp, organiseerden we vergunningen en maakten we werkafspraken met grondeigenaren in het gebied. Want hoewel het een bestaande verbinding is, blijft het belangrijk de omgeving goed te informeren en afspraken te maken over schade afhandelingen. We zijn immers te gast op hun percelen. In december is het basisontwerp definitief gemaakt en zijn we gaan schakelen met NKT voor het leveren en installeren van de ‘citycable’.

De uitvoering

De civiele uitvoering, inclusief het kabeltrekken, is uitbesteed aan Visser & Smit Hanab (VSH) (tegenwoordig Volker Energy Solutions). Praktische voorwaarde hierbij was dat de werkzaamheden aan de twee kabelcircuits niet gelijktijdig uitgevoerd konden worden, omdat het beschikbare vermogen op OS Renkum dan te laag werd. Het beoogde uitvoeringsprincipe kwam grofweg hier op neer:

  1. ontgraven en verwijderen van bestaande moflocaties
  2. uittrekken van de oude UGD kabelsectie tussen twee moflocaties
  3. stalen buis schoonmaken, inspecteren en gyroscopisch inmeten
  4. nieuwe retrofitkabel intrekken
  5. maken van nieuwe moffen

In de ontwerpfase zijn trekkrachtberekeningen gemaakt om vast te stellen dat de nieuwe kabels niet te veel wrijvingsweerstand zouden ondervinden tijdens het intrekken. Als dat wél zo was, zouden we de kabeltreklengtes korter hebben moeten maken en waren extra moflocaties het gevolg geweest. Door hergebruik van de stalen buizen werd voorkomen dat er een hele nieuwe kabelgeul moest worden gegraven dwars door de gemeente Overbetuwe, dat bespaart veel overlast voor de omgeving. De lasputten hebben echter een omvang van ongeveer 5 meter bij 20 meter, dus op die locaties had dat toch nog wel een redelijke impact op de omgeving.

Lasput in “De Hel”

Uitdagingen

Vóór aanvang van de realisatie wist het projectteam van Qirion dat er diverse uitdagingen zaten in deze werkzaamheden. Zo ligt een deel van de bestaande kabelverbinding door de uiterwaarden van de Neder-Rijn. Deze uiterwaarden liggen buitendijks en kunnen bij hoog water vollopen met water uit de Neder-Rijn. Hierdoor liepen en lopen we het risico dat als dat zich voordoet we de werkzaamheden direct moeten stil leggen en de werkplek moeten veilig stellen. Zodat er bijvoorbeeld geen water in de stalen buizen kan lopen. Deze situatie heeft zich bij de werkzaamheden gelukkig niet voorgedaan.

Ook bevond één van de lasputten zich in een smalle landweg genaamd “De Hel”. Dat voorspelde niet veel goeds! Gedurende de werkzaamheden in deze lasput, circa 6 weken, moest deze weg worden afgesloten. Het opgestelde verkeersplan hiervoor was goedgekeurd door de gemeente Overbetuwe . Tijdens de uitvoering bleek dat de omleiding door een andere gemeente liep die daarvan niet op de hoogte was. Gelukkig snapten zij de situatie en konden de werkzaamheden gewoon doorgaan. Uiteindelijk kon het zelfs zo worden opgelost dat het verkeer toch langs de lasput kon rijden en de verkeersomleiding niet nodig was.

Vervolg

Op 22 december 2022 is het circuit weer in bedrijf genomen. Door de tomeloze inzet van de collega’s uit het projectteam is het gelukt om het eerste circuit vervangen te hebben voor de kerst 2022 en dat is een puike prestatie. Komend jaar staan de werkzaamheden gepland voor het vervangen van het tweede deel. Hiermee dragen we ons steentje bij om de netsituatie voor TenneT weer een stuk stabieler te maken!

In onderstaand filmpje is een deel van onze werkzaamheden hier te zien.