Ga naar de inhoud

Qirion bouwt elektriciteitsstation Rozenburg-Zuid

De netbeheerders Liander en TenneT zijn gestart met de bouw van een nieuw elektriciteitsstation in Rozenburg in de gemeente Haarlemmermeer. Qirion bouwt dit station in opdracht van de netbeheerders. Het stationsdeel van Liander krijgt een capaciteit van 400 megavoltampère (MVA). Het station is naar verwachting in 2025 klaar. Liander kan dan een groot aantal ondernemers die nu op de wachtlijst staan, van een nieuwe aansluiting of extra capaciteit voorzien.

Net als in de rest van Nederland is in de Haarlemmermeer steeds meer vraag naar elektriciteit. Ook wekken consumenten en ondernemers steeds meer groene stroom op met windturbines en zonnepanelen. Het elektriciteitsnet is hier niet voor ontworpen waardoor op steeds meer plaatsen het elektriciteitsnet zijn maximale capaciteit bereikt en bedrijven op de wachtlijst komen. Om in de vraag naar meer capaciteit op het elektriciteitsnet te voorzien bouwen TenneT en Liander een nieuw gezamenlijk transformatorstation.

Modulair bouwen

In het station komen vijf transformatoren van 80 MVA én een extra transformator van dezelfde capaciteit voor het geval er een storing optreedt of onderhoud moet worden uitgevoerd aan een van de trafo’s.

Station Rozenburg-Zuid heeft een lange aanlooptijd gehad. Sinds 2014 is er gezocht naar een geschikte locatie voor het te bouwen station. In samenwerking met de gemeente, gebiedsontwikkelaar SADC en provincie Noord-Holland is deze uiteindelijk gevonden. Het station wordt modulair gebouwd. Dat is een stuk efficiënter en sneller. Gemiddeld is de realisatietijd van een elektriciteitsstation vijf tot zeven jaar waarvan drie tot vijf jaar ruimtelijke inpassing, vergunningstrajecten en procedures en twee jaar bouwtijd.

Elektriciteitsnet in de Haarlemmermeer

Op het elektriciteitsnet in de regio Haarlemmermeer zijn afgelopen tijd verschillende knelpunten ontstaan. Om het elektriciteitsnet klaar te maken voor een duurzame toekomst, werken de netbeheerders in de Haarlemmermeer aan de uitbreiding en verzwaring van het net. Naast de bouw van het station in Rozenburg moeten er in de Haarlemmermeer nog 2 nieuwe elektriciteitsstations komen om aan de vraag te voldoen. Daarnaast houden de netbeheerders rekening met de toekomstige bouw van nog een aantal, kleinere elektriciteitsstations in de gemeente Haarlemmermeer om de energietransitie te kunnen faciliteren. Ook plaatst Liander de komende jaren honderden transformatorhuisjes in de wijken en legt het vele kilometers nieuwe elektriciteitskabel.