Ga naar de inhoud

Van Zee tot Zevenaar: ruim 20 jaar een goede werkrelatie met ProRail    

Het is algemeen bekend dat een groot deel van de werkzaamheden die Qirion doet gericht is op vaste partners binnen de zgn. gereguleerde markt. Iets minder bekend is dat wij ook klanten op de vrije markt bedienen, en dat zijn zeker niet de minste! ProRail is zo’n klant. Voor hen bouwden we mee aan een uniek stukje nieuw spoor in Nederland “de Betuweroute”, die we al zestien jaar onderhouden en beheren.  

 

Het begon eind jaren ’90, toen Qirion nog Nuon was en ons bedrijf een tender won voor ‘s lands langste goederenspoorlijn: de Betuweroute. Hierop ontwikkelden en bouwden we de tractievoedingsstations, die de bovenleiding voorziet van 25.000 V wisselspanning waar de treinen op rijden. Ook bouwden we de spanningssluizen waar de treinen vanaf de Betuweroute op een aantal locaties het reguliere 1500V spoor op kunnen rijden. In 2007 werd de spoorlijn in gebruik genomen, waarbij ProRail ons verzocht om de gebouwde locaties ook te onderhouden ook te beheren. Dat doen we tot op de dag van vandaag met een vast en zeer enthousiast team collega’s. 

 

De Maasvlakte erbij 

Na het succes van de bouw van de Betuweroute en de goed ontwikkelde werkrelatie met ProRail kreeg Qirion een volgend verzoek: het modificeren en beheren van  de Havenspoorlijn. Daarna volgde het modificeren van het oudste stuk 25KV in ons land, op de Maasvlakte, ook wel de Pilot genoemd. Ook dit deel kregen we in beheer en daarmee beheert en onderhoudt Qirion het Betuweroute tracé van Zee tot Zevenaar. Het gaat hierbij om de tractievoedingsstations, de energievoorziening van technische ruimtes, spanningssluizen, en hoogspanningsinstallaties in de tunnels van de Betuweroute. 

 

Vreemde eend in de bijt 

Dat is uniek, want Qirion is een beetje ’n vreemde eend in de bijt. We zijn immers geen spooraannemer. We rolden erin en hebben álle kennis in huis die nodig is op de stations van de Betuweroute. Het mooie aan deze opdracht vinden we dan ook dat alle techniekvelden die we binnen Qirion beheersen samenkomen in het onderhoudscontract van de Betuweroute. Er staan transformatoren, vermogensschakelaars, kabels en we onderhouden diverse soorten beveiligingen en stationsautomatisering.  

 

Een goede relatie 

Toch mag die kennis alleen niet de reden zijn voor de langdurende opdracht. Het is vooral de werkrelatie die de samenwerking uniek maakt. Er is veel vertrouwen over en weer, ProRail weet dat ze aan Qirion een betrouwbare onderhoudspartner heeft die proactief is en zelf nadenkt. Binnen het Vrijemarktteam van Qirion werkt zo’n acht man fulltime aan het onderhoud van de Betuweroute, waarbij we 24/7 bereikbaar zijn en eventueel optredende storingen snel oplossen. We hebben een gezamenlijk doel voor ogen: een hoge veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de installaties, aandacht voor duurzaamheid en korte lijntjes tussen ProRail en Qirion. Daar werken we met veel plezier aan.